Home

PPP 25 jaar Seniorenraad Emmen website.pptx


Welkom op de site van de Seniorenraad Emmen

 ORGANISATIE EN WERKWIJZE SENIORENRAAD
Om de participatie van met name de oudere inwoners te bevorderen, heeft het gemeentebestuur van Emmen in 1991 besloten tot het instellen van een ADVIESRAAD VOOR SENIOREN.     Lees meer....


 25 JARIG JUBILEUM SENIORENRAAD
Op 09 september 2016 jubileumviering in Veenpark. Lees meer....
Op 12 oktober 2016 Dag van de Ouderenklik hier....
 

  VERGADERING MET DE OUDERENBONDEN
23 november 2016  Lees meer....


VACATURES
Wij zijn ook op zoek naar nieuwe enthousiaste leden. Met name zoeken wij naar kandidaten voor de functie van secretaris, lid en notulist(e). 
Lees meer.... 

POSTADRES 
    Voor postadres: klik hier....
of
voor digitale informatie of vragen: klik hier....
 


Blikvangers in ons nieuws....


 WEEK VAN DE MANTELZORG
7 t/m 13 november 2016
Lees meer....


Sociale zaken/
zorg voor ouderen:

De zorg verandert naar een participatie samenleving. De Wmo is vernieuwd en gemeenten hebben meer taken gekregen, maar moeten ook meer bezuinigen! Werk en inkomen staat niet los van armoedebeleid en schulddienstverlening.
Dit alles betekent veel nieuws.


Meldpunt 
zorgombudsfunctie:
klik hier....Mobiliteit/veiligheid/Wonen:


De gemeente streeft naar goede leefbaar-heid en (verkeers) veiligheid in wijken en dorpen, in een samen- leving die oog heeft voor 
toegankelijkheid van gebouwen door mensen met een beperking. 
Daarnaast ook aandacht voor mobiliteit en een goed openbaar vervoer.
Dit deel van de website gaat daarover.

Communicatie met (advies)
raden-gemeente-bonden:

https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/testwebsite/home/wifi.jpg?attredirects=0

Heldere informatie naast goede samenwerking en afstemming is 
nodig voor een goede beleidsadvisering. Overleg met (keten)partners maakt daar onderdeel van uit.

Informatie hierover vindt u in dit deel van de website.Voor meer informatie 

Welzijn/leefbaarheid/ samenleving-overige nieuws:

https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/testwebsite/home/Overig%20nieuws.jpg?attredirects=0

Ouderenparticipatie draagt bij aan het voorkomen/terug-dringen van een sociaal isolement. Een betere verbinding tussen welzijn en ouderenzorg is bovendien van invloed op de kwaliteit van leven. Informatie hierover vindt u in dit deel van de website.
Ook informatie over de eigen organisatie van de Seniorenraad-aangevuld met evt. vacatures- vindt u hier.

Voor meer informatie  Onze vergaderingen:
Onze speerpunten:
https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/seniorenraad/jaarplan


https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/seniorenraad/cultuuragenda   Vrijwilliger

Dat zijn mensen met een goed hart
Die andere helpen met hun smart
Of bij ouderen een kopje koffie schenken
En leuke dingen voor anderen bedenken

Ook invaliden op vakantie bijstaan
Of met iemand in een rolstoel uit wandelen gaan
Boodschappen doen voor iemand die het zelf niet kan
Even gezelschap bieden aan die eenzame man

Iedereen kan het met een beetje vrije tijd
En daarvan krijg je echt geen spijt
Want dankbaarheid valt je meestal ten deel
Sluit je aan, want er zijn er nooit te veel