Home

Welkom op de site van de Seniorenraad Emmen


Om de participatie van met name de oudere inwoners te bevorderen, heeft het gemeentebestuur van Emmen in 1991 besloten tot het instellen van een Seniorenadviesraad. Lees meer....

Wij zijn ook op zoek naar nieuwe enthousiaste leden: lees meer....
Nieuw postadres per 01/07-2016: 
    Seniorenraad Emmen, Postbus 30001, 7800 RA Emmen

Blikvangers in ons nieuws....


Sociale zaken/
werkgelegenheid:

De zorg verandert naar een participatie samenleving. De Wmo is vernieuwd en gemeenten hebben meer taken gekreen, maar moeten ook meer bezuinigen!.Werk en inkomen staat niet los van armoedebeleid en schuld dienstverlening.
Dit alles betekent veel nieuws.

Meldpunt zorgombuds functie:klik hier....
Folder : klik hier....

Volg ook het medianieuwsMobiliteit/veiligheid/Wonen:Goede leefbaarheid in een samenleving die oog heeft voor toeganke-lijkheid en veiligheid in dorpen/wijken en wooncentra's. Daarnaast ook aandacht voor het monitoren van het vervoer en de veiligheidsaspecten.
U vindt onze activiteiten in dit deel van de website.
Communicatie met (advies)
raden-gemeente-bonden:

https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/testwebsite/home/wifi.jpg?attredirects=0


Heldere beleidsinformatie naast goede samenwerking en afstemming is 

nodig voor een goede beleidsadvisering.
Regelmatig vindt daarom overleg plaats met (keten)partners.  Daarnaast volgen we ook een aantal beleidsexperimenten van de gemeente.


- Ouderenbonden

Samen Verder

Voor meer informatie 

Welzijn/leefbaarheid/ samenleving-overige nieuws:

https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/testwebsite/home/Overig%20nieuws.jpg?attredirects=0


Ook op het gebied van welzijn, cultuur en gezondheid worden ontwikke-lingen gevolgd die belangrijk voor ons kunnen zijn. 

Daarnaast is er ook nog met regelmaat informatie uit de eigen organisatie van de Seniorenraad te melden, aangevuld met eventuele vacatures.

Voor meer informatie  

Onze vergaderingen:

Onze speerpunten:
https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/seniorenraad/jaarplan

 

De handdruk

 

Twee ineen geslagen handen

Het is altijd een geheim

Het kan heel persoonlijk wezen

Het kan opnieuw beginnen zijn

 

Het kan troost zijn zonder woorden

Het kan steun zijn wederzijds

Het kan afscheid nemen wezen

Voor korte of langere tijd

 

Wat die handdruk wil zeggen

Wat die echt betekenen mag

Het geheim ligt tussen deze handen

Een troost, een steun, een groet, een lach.