Welkom op deze website.

Wie zijn wij?

Om de participatie van met name de oudere inwoners te bevorderen, heeft het gemeentebestuur van Emmen in 1991 besloten tot het instellen van een Seniorenraad. Lees meer....


 Blikvangers in ons nieuws....
                                         
Ons zorgsymposium op 19-11-2014: lees meer..
                                    

 

Sociale zaken

De zorg verandert naar een participatie samenleving. De Wmo wordt vernieuwd.  Gemeenten krijgen meer taken en moeten tevens bezuinigen. Dit betekent veel nieuws.

Met actuele informatie over:
 

Mobiliteit/veiligheid
Wonen

Het centrum van Emmen staat op z'n kop. Leefbaarheid en veiligheid in wooncentra hebben hoge prioriteit. Mobiliteit blijft een hot item, ook vanuit de dorpen.

Met actuele informatie over:

OV past formaat bussen aan
- Reactie op nota Vitaal Platteland
- Gemeentelijk Vervoers Plan
- Woonvisie
- AtalantaMeer informatie

 

Communicatie met gemeente - bonden - adviesraden etc.

https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/testwebsite/home/wifi.jpg?attredirects=0

Samenwerking en afstemming is 
nodig voor een goede voorbereiding op het advieswerk.

De Seniorenraad pleegt regelmatig overleg met partners in samenwerking.


- College B&W
- Fracties gemeenteraad 
- Gemeentesecretaris
- Bonden
- Adviesraden

 

Welzijn-samenleving-overige nieuws

https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/testwebsite/home/Overig%20nieuws.jpg?attredirects=0

Natuurlijk is er meer vanuit de samenleving dat het werk van de Seniorenraad beïnvloedt, ook uit de eigen organisatie.

ER ZIJN VACATURES!!!

En verder informatie over:

Dag van de ouderen 1 okt. a.s. 
-
Leven met een beperking
- Gekleurd Grijs 08-10-2014

- Goede gezondheid
- Onze vacatures
- OuderenOmbudsman
Meer informatie


Onze vergaderingen:

https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/seniorenraademmen/activiteiten/vergaderdata/agenda
Onze speerpunten:

https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/testwebsite/home/2014A.jpg?attredirects=0

gekleurd grijs:


Cultuur in  museum,

theater, bioscoop en kerk

Drukker….


Mijn drukker leeft in droeve druk;

Want `t drukken drukt hem weinig druk:


`t Waar geen bedrukte drukker,


Viel `t drukken maar wat drukker.Schrijver:

Constantijn Huygens