Welkom op deze website.

Wie zijn wij?

Om de participatie van met name de oudere inwoners te bevorderen, heeft het gemeentebestuur van Emmen in 1991 besloten tot het instellen van een Seniorenraad. Lees meer....


   Blikvangers in ons nieuws.... 


 

Sociale zaken/
werkgelegenheid

De zorg verandertnaar een partici patie samen-leving. De Wmo is vernieuwd en gemeenten krijgen meer taken en moeten meer bezuinigen. Werk en inkomen staat niet los van armoedebeleid en schuld
dienstverlening.
Dit alles betekent veel nieuws.

Meldpunt zorgombudsfunctie van start:
klik hier....


 

Mobiliteit/veiligheid
Wonen

Het centrum van Emmen staat op z'n kop. Dat is werken met Atalanta!
Goede leefbaarheid en samenleving in wooncentra hebben hoge prioriteit. Daarnaast richten we ons ook op het monitoren van vervoer en veiligheid.
U vindt hierover in dit deel van de website informatie.
 

Communicatie met gemeente - bonden - adviesraden etc.

https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/testwebsite/home/wifi.jpg?attredirects=0

Heldere beleidsinformatie naast goede samenwerking en afstemming is 
nodig voor een goede beleidsadvisering.
Regelmatig vindt daarom overleg plaats met (keten)partners.  Daarnaast volgen we ook een aantal beleidsexperimenten van de gemeente.


informatie 


 

Welzijn/leefbaarheid/ samenleving-overige nieuws

https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/testwebsite/home/Overig%20nieuws.jpg?attredirects=0

Ook op het gebied van welzijn en leefbaarheid worden ontwikkelin-gen gevolgd die ons raken. 
Daarnaast is er ook nog met regelmaat informatie uit de eigen organisatie van de Seniorenraad te melden, met evt. vacatures.Meer informatie  


Onze vergaderingen:

https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/seniorenraademmen/activiteiten/vergaderdata/agenda
Onze speerpunten:

https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/testwebsite/home/2014A.jpg?attredirects=0

gekleurd grijs:


Cultuur in  museum,

theater, bioscoop en kerk

Hoop


Hoop is een kwaliteit van de ziel en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.


Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.


Het is een gerichtheid van de geest, een gerichtheid van het hart,

voorbij de horizon verankerd.


Hoop in deze diepe en krachtige betekenis

is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat

of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.


Hoop is ergens voor werken omdat het goed is,

niet alleen omdat het kans van slagen heeft.


Hoop is niet hetzelfde als optimisme,

evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.


 Wel de zekerheid dat iets zinvol is,

ongeacht de afloop,

het resultaat.


VáCLAV  HAVEL.