Welkom op deze website.

Wie zijn wij?

Om de participatie van met name de oudere inwoners te bevorderen, heeft het gemeentebestuur van Emmen in 1991 besloten tot het instellen van een Seniorenraad. Lees meer....


   Blikvangers in ons nieuws.... 


 

Sociale zaken/
werkgelegenheid

De zorg verandertnaar een partici patie samen-leving. De Wmo is vernieuwd en gemeenten krijgen meer taken en moeten meer bezuinigen. Werk en inkomen staat niet los van armoedebeleid en schuld
dienstverlening.
Dit alles betekent veel nieuws.

Meldpunt zorgombudsfunctie van start:
klik hier....

 

Mobiliteit/veiligheid
Wonen

Het centrum van Emmen staat op z'n kop. Dat is werken met Atalanta!
Goede leefbaarheid en samenleving in wooncentra hebben hoge prioriteit. Daarnaast richten we ons ook op het monitoren van vervoer en veiligheid.
U vindt hierover in dit deel van de website informatie.
 

Communicatie met gemeente - bonden - adviesraden etc.

https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/testwebsite/home/wifi.jpg?attredirects=0

Heldere beleidsinformatie naast goede samenwerking en afstemming is 
nodig voor een goede beleidsadvisering.
Regelmatig vindt daarom overleg plaats met (keten)partners.  Daarnaast volgen we ook een aantal beleidsexperimenten van de gemeente.


informatie 


 

Welzijn/leefbaarheid/ samenleving-overige nieuws

https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/testwebsite/home/Overig%20nieuws.jpg?attredirects=0

Ook op het gebied van welzijn en leefbaarheid worden ontwikkelin-gen gevolgd die ons raken. 
Daarnaast is er ook nog met regelmaat informatie uit de eigen organisatie van de Seniorenraad te melden, met evt. vacatures.Meer informatie  


Onze vergaderingen:

https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/seniorenraademmen/activiteiten/vergaderdata/agenda
Onze speerpunten:

https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/testwebsite/home/2014A.jpg?attredirects=0

gekleurd grijs:


Cultuur in  museum,

theater, bioscoop en kerk

Naor 't verzörgingshoes:


Kom Pap, het is haost tied.....

Vandaag is het zo wied,

dan giet hij weg van dólde stee,

waor hij geboren is en speulde.

Zien dochter die hun haolt, die zee:

'Kom pap, het is haost tied!'


Doe krigst een mooie kaomer daor,

kaanst mooi naar boeten kieken.

Maor  vaoder lop ter nog even oet,

hij huuft ja toch niet laoten blieken

dat hij ter stoer met hef en zwaar.


Op 't baankie under d'olde vleer,

daor giet hij nog even zitten.

Hij zöt zien appelboom, zien peer,

hij huuft het hoffie niet weer spitten.

Dan rop zij al: 'Komst  ok haost weer?'

Oet de neie Maandewark/Oeze volk

Oetgave van 't Huus van de Toal
.