Home

Welkom op de site van de Seniorenraad Emmen


Om de participatie van met name de oudere inwoners te bevorderen, heeft het gemeentebestuur van Emmen in 1991 besloten tot het instellen van een Seniorenadviesraad. Lees meer....

Wij zijn ook op zoek naar nieuwe enthousiaste leden: lees meer....
Nieuw postadres
    Seniorenraad Emmen, Postbus 30001, 7800 RA Emmen
 

Blikvangers in ons nieuws....


Sociale zaken/
werkgelegenheid:

De zorg verandert naar een participatie samenleving. De Wmo is vernieuwd en gemeenten hebben meer taken gekreen, maar moeten ook meer bezuinigen!.Werk en inkomen staat niet los van armoedebeleid en schuld dienstverlening.
Dit alles betekent veel nieuws.

Meldpunt zorgombuds functie:klik hier....
Folder : klik hier....

Volg ook het medianieuwsMobiliteit/veiligheid/Wonen:Goede leefbaarheid in een samenleving die oog heeft voor toeganke-lijkheid en veiligheid in dorpen/wijken en wooncentra's. Daarnaast ook aandacht voor het monitoren van het vervoer en de veiligheidsaspecten.
U vindt onze activiteiten in dit deel van de website.
Communicatie met (advies)
raden-gemeente-bonden:

https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/testwebsite/home/wifi.jpg?attredirects=0


Heldere beleidsinformatie naast goede samenwerking en afstemming is 

nodig voor een goede beleidsadvisering.
Regelmatig vindt daarom overleg plaats met (keten)partners.  Daarnaast volgen we ook een aantal beleidsexperimenten van de gemeente.


- Ouderenbonden

Samen Verder

Voor meer informatie 

Welzijn/leefbaarheid/ samenleving-overige nieuws:

https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/testwebsite/home/Overig%20nieuws.jpg?attredirects=0


Ook op het gebied van welzijn, cultuur en gezondheid worden ontwikke-lingen gevolgd die belangrijk voor ons kunnen zijn. 

Daarnaast is er ook nog met regelmaat informatie uit de eigen organisatie van de Seniorenraad te melden, aangevuld met eventuele vacatures.

Voor meer informatie  

Onze vergaderingen:

Onze speerpunten:
https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/seniorenraad/jaarplan

 

TIJD….


Het is een raar iets,

Je houdt het in de gaten,

Maar opeens is het niets,

En dan ga je het haten.

 

Ik wou dat ik de tijd kon beheren,

Terugspoelen op mijn manier,

Erover fantaseren,

Met heel veel plezier.

 

Tijd is iets waar we niks over kunnen zeggen,

Het is iets wat iedereen graag wil,

Je kunt het niet vast leggen,

Want de tijd staat nooit stil.

Dick Spreeuwers