Homepage

PPPpresentatie voor website 2017.pptx

                        
 ORGANISATIE EN WERKWIJZE SENIORENRAAD
Om de participatie van met name de oudere inwoners te bevorderen, heeft het gemeentebestuur van Emmen in 1991 besloten tot het instellen van een ADVIESRAAD VOOR SENIOREN.     Lees meer....


VACATURES
Wij zijn ook op zoek naar nieuwe enthousiaste leden. Met name zoeken wij naar kandidaten voor de functie van secretaris, lid en notulist(e). 
Lees meer.... 

POSTADRES 
    Voor postadres: klik hier....
of
voor digitale informatie of vragen: klik hier....
 


Blikvangers in ons nieuws....Sociale zaken/
zorg voor ouderen:

De zorg verandert naar een participatie samenleving. De Wmo is vernieuwd en gemeenten hebben meer taken gekregen, maar moeten ook meer bezuinigen! Werk en inkomen staat niet los van armoedebeleid en schulddienstverlening.
Dit alles betekent veel nieuws.


Meldpunt 
zorgombudsfunctie:
klik hier....
Mobiliteit/veiligheid/wonen/werken:


De gemeente streeft naar goede leefbaar-heid en (verkeers) veiligheid in wijken en dorpen, in een samen- leving die oog heeft voor 
toegankelijkheid van gebouwen door mensen met een beperking. 
Daarnaast ook aandacht voor mobiliteit en een goed openbaar vervoer.
Dit deel van de website gaat daarover.

Communicatie met (advies)
raden-gemeente-bonden:

https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/testwebsite/home/wifi.jpg?attredirects=0

Heldere informatie naast goede samenwerking en afstemming is 
nodig voor een goede beleidsadvisering. Overleg met (keten)partners maakt daar onderdeel van uit.

Informatie hierover vindt u in dit deel van de website.Voor meer informatie 

Welzijn/leefbaarheid/ samenleving-overige nieuws:

https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/testwebsite/home/Overig%20nieuws.jpg?attredirects=0

Ouderenparticipatie draagt bij aan het voorkomen/terug-dringen van een sociaal isolement. Een betere verbinding tussen welzijn en ouderenzorg is bovendien van invloed op de kwaliteit van leven. Informatie hierover vindt u in dit deel van de website.
Ook informatie over de eigen organisatie van de Seniorenraad-aangevuld met evt. vacatures- vindt u hier.


Voor meer informatie  


Zie ook:Atlas voor GemeentenOnze vergaderingen:
Onze speerpunten:
https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/seniorenraad/jaarplan


https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/seniorenraad/cultuuragenda


  Verlangen naar         solidariteit:

 

Een huis dat ieder zich toch wenst,

een huis dat je omarmt,

je bloeit er op,

je bent een mens,

een huis dat je verwarmt.

 

Een huis ook voor de diepste nacht,

herbergzaam als een schelp,

een huis dat altijd op je wacht,

je minzaam overstelpt.

 

Een huis dat je royaal beschermt,

in tijden van verdriet,

zich troostend over je ontfermt,

je al haar liefde biedt.

 

Is alles stil,

je hoort de zee,

de eeuwigheid die ruist. 

Je zwijgt, je zingt, je ademt mee,

gezegend is dit huis.

 

Hans Bouma