Homepage

PPPpresentatie voor website 2017.pptx

                        
                       ORGANISATIE EN WERKWIJZE SENIORENRAAD
     • Organisatie  / werkwijze /reglement          klik hier....
     • Samenstelling ledenraad/dagelijks bestuur klik hier....
     • Leden                                                      klik hier....

     • Vacatures:                                          klik hier....

POSTADRES 
    Voor postadres: klik hier....
of
voor digitale informatie of vragen: klik hier....
 


Blikvangers in ons nieuws....Gezondheid/ouderenzorg/hulp:


De zorg verandert naar een participatie samenleving. De Wmo is vernieuwd en gemeenten hebben meer taken gekregen. Werk en inkomen staat niet los van armoedebeleid en schulddienstverlening.
Dit alles betekent veel nieuws.


Meldpunt 
zorgombudsfunctie:
klik hier....Week van de mantelzorg:   6  t/m 12 nov. 2017

Mobiliteit/veiligheid/wonen/werken:De gemeente streeft naar goede leefbaar-heid en (verkeers) veiligheid in wijken en dorpen, in een samen- leving die oog heeft voor 
toegankelijkheid van gebouwen door mensen met een beperking. 
Daarnaast ook aandacht voor mobiliteit en een goed openbaar vervoer.
Dit deel van de website gaat daarover.

Communicatie met gemeente/ketenpartners:

https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/testwebsite/home/wifi.jpg?attredirects=0

Heldere informatie naast goede samenwerking en afstemming is 
nodig voor een goede beleidsadvisering. Overleg met (keten)partners maakt daar onderdeel van uit.

Informatie hierover vindt u in dit deel van de website.Voor meer informatie 

Welzijn/samenleving/betrokkenheid:


https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/testwebsite/home/Overig%20nieuws.jpg?attredirects=0

Ouderenparticipatie draagt bij aan het voorkomen/terug-dringen van een sociaal isolement. Een betere verbinding tussen welzijn en ouderenzorg is bovendien van invloed op de kwaliteit van leven. Informatie hierover vindt u in dit deel van de website.
Ook informatie over de eigen organisatie van de Seniorenraad-aangevuld met evt. vacatures- vindt u hier.


Voor meer informatie  
Onze vergaderingen:
Onze speerpunten:
https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/seniorenraad/jaarplan


https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/seniorenraad/cultuuragenda


    Geluk…. 

Het geheim van geluk

ligt niet in  het doen

wat je graag doet,

maar plezier hebben

 in 
wat je moet doen.

(Sir James Barrie) 


 Geluk is dat waj opbouwt

waj koestert en waj streelt

Geluk is hiel intens

aj ’t met een aander deelt

Geluk is hiel arg breekbaar

vaalt zo iniens mor stuk

Aj wilt, dan kuj toch wieder

met de scharven van ’t geluk

(Dick Spreeuwers)