Welkom op deze website.

Wie zijn wij?

Om de participatie van met name de oudere inwoners te bevorderen, heeft het gemeentebestuur van Emmen in 1991 besloten tot het instellen van een Seniorenraad. Lees meer....


   Blikvangers in ons nieuws.... 

 

Sociale zaken

De zorg verandert naar een participatie samenleving. De Wmo wordt vernieuwd.  Gemeenten krijgen meer taken en moeten tevens bezuinigen. Dit betekent veel nieuws.

Met actuele informatie over:
en nog veel meer....
 

Mobiliteit/veiligheid
Wonen

Het centrum van Emmen staat op z'n kop. Leefbaarheid en veiligheid in wooncentra hebben hoge prioriteit. Mobiliteit blijft een hot item, ook vanuit de dorpen.


Met actuele informatie over:

OV past formaat bussen aan
- Reactie op nota Vitaal Platteland
- Gemeentelijk Vervoers Plan
- Woonvisie
- Atalanta

Meer informatie

 

Communicatie met gemeente - bonden - adviesraden etc.

https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/testwebsite/home/wifi.jpg?attredirects=0

Samenwerking en afstemming is 
nodig voor een goede voorbereiding op het advieswerk.


De Seniorenraad pleegt regelmatig overleg met partners in samenwerking.


- College B&W
- Fracties gemeenteraad 
- Gemeentesecretaris
- Bonden
- Adviesraden


 

Welzijn-samenleving-overige nieuws

https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/testwebsite/home/Overig%20nieuws.jpg?attredirects=0

Natuurlijk is er meer vanuit de samenleving dat het werk van de Seniorenraad beïnvloedt, ook uit de eigen organisatie.


ER ZIJN VACATURES!!!

- Dag van de ouderen 
Gekleurd Grijs
- Onze vacatures
- Ombudsman


Meer informatie  


Onze vergaderingen:

https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/seniorenraademmen/activiteiten/vergaderdata/agenda
Onze speerpunten:

https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/testwebsite/home/2014A.jpg?attredirects=0

gekleurd grijs:


Cultuur in  museum,

theater, bioscoop en kerk

Hoop

Diep in onszelf dragen wij de hoop.

Is ze niet daar, dan is ze nergens.


Hoop is bewustzijn

en staat of valt niet met wat er in de wereld gebeurt.

 

Hopen is voorspellen noch voorzien.

Hoop zit ons in de ziel, in het hart gegrift,

ligt voor anker voorbij de horizon.


Hopen,

in deze diepe en krachtige betekenis,

is anders dan blij zijn om wat goed gaat

of je graag inzetten voor wat zeker succes heeft.


Hoop is de kunst om ergens aan te werken

omdat het goed is,

niet alleen omdat het kans van slagen heeft.


Hoop is niet optimisme,

Niet de overtuiging dat iets goed zal aflopen.


Hopen is zeker weten dat iets zinvol is,

Ongeacht de afloop.


Václav Havel
.