Welkom op deze website.Seniorenraad Emmen


Om de participatie van met name de oudere inwoners te bevorderen, heeft het gemeentebestuur van Emmen in 1991 besloten tot het instellen van een Seniorenadviesraad. Lees meer....

Wij zijn ook op zoek naar nieuwe enthousiaste leden: lees meer....


Blikvangers in ons nieuws....


 

Sociale zaken/
werkgelegenheid

De zorg verandert naar een participatie samenleving. De Wmo is vernieuwd en gemeenten hebben meer taken gekreen, maar moeten ook meer bezuinigen!.Werk en inkomen staat niet los van armoedebeleid en schuld dienstverlening.
Dit alles betekent veel nieuws.

Meldpunt zorgombuds functie:klik hier....
Folder : klik hier.... 

Mobiliteit/veiligheid/
Wonen

Goede leefbaarheid in een samenleving die oog heeft voor toeganke-lijkheid en veiligheid in dorpen/wijken en wooncentra's. Daarnaast ook aandacht voor het monitoren van het vervoer en de veiligheidsaspecten.
U vindt onze activiteiten in dit deel van de website.


 

Communicatie met gemeente - bonden - adviesraden etc.

https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/testwebsite/home/wifi.jpg?attredirects=0

Heldere beleidsinformatie naast goede samenwerking en afstemming is 
nodig voor een goede beleidsadvisering.
Regelmatig vindt daarom overleg plaats met (keten)partners.  Daarnaast volgen we ook een aantal beleidsexperimenten van de gemeente.

Beantwoording mailcontact door gemeente ondermaats.


02 dec.: Vergadering met ouderenbonden

Voor meer informatie 

 

Welzijn/leefbaarheid/ samenleving-overige nieuws

https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/testwebsite/home/Overig%20nieuws.jpg?attredirects=0

Ook op het gebied van welzijn, cultuur en gezondheid worden ontwikke-lingen gevolgd die belangrijk voor ons kunnen zijn. 

Daarnaast is er ook nog met regelmaat informatie uit de eigen organisatie van de Seniorenraad te melden, aangevuld met eventuele vacatures.


Belastingplan géén verbetering

Data+lokaties pilot 6x6 G.Grijs


Voor meer informatie  

Onze vergaderingen:

https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/seniorenraademmen/activiteiten/vergaderdata/agenda
Onze speerpunten:
https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/seniorenraad/home/2015.jpg

Gekleurd grijs:
(klik op logo)
Cultuur in  museum,
theater, bioscoop en kerk
Geluk:

Het geheim

van geluk

ligt niet

in doen

wat je

graag doet,

maar plezier hebben in

wat je

moet doen.


(Sir James Barrie)