Homepage

PPP 25 jaar Seniorenraad Emmen.pptx

              

     

Welkom op de website van de Seniorenraad Emmen

Wij stellen het zéér op prijs als u ons kenbaar wilt maken hoe uw waardering is voor onze website.
Denk hierbij o.a. aan toegankelijkheid, diversiteit, leesbaarheid en actualiteit van de website, maar ook aan het gebruik van de zoekfunctie etc.
U mag dit aangeven met een cijfer van 1-10 
Klik hier om uw reactie kenbaar te maken. Hebt u verbetersuggesties, laat het ons weten. Alvast bedankt!

AANDACHTSVESTIGING:
Wij zoeken een nieuwe secretaris. Wilt u meer weten klik dan hier

 ORGANISATIE EN WERKWIJZE SENIORENRAAD
Om de participatie van met name de oudere inwoners te bevorderen, heeft het gemeentebestuur van Emmen in 1991 besloten tot het instellen van een ADVIESRAAD VOOR SENIOREN.     Lees meer....


VACATURES
Wij zijn ook op zoek naar nieuwe enthousiaste leden. Met name zoeken wij naar kandidaten voor de functie van secretaris, lid en notulist(e). 
Lees meer.... 

POSTADRES 
    Voor postadres: klik hier....
of
voor digitale informatie of vragen: klik hier....
 


Blikvangers in ons nieuws....Sociale zaken/
zorg voor ouderen:

De zorg verandert naar een participatie samenleving. De Wmo is vernieuwd en gemeenten hebben meer taken gekregen, maar moeten ook meer bezuinigen! Werk en inkomen staat niet los van armoedebeleid en schulddienstverlening.
Dit alles betekent veel nieuws.


Meldpunt 
zorgombudsfunctie:
klik hier....Mobiliteit/veiligheid/Wonen:


De gemeente streeft naar goede leefbaar-heid en (verkeers) veiligheid in wijken en dorpen, in een samen- leving die oog heeft voor 
toegankelijkheid van gebouwen door mensen met een beperking. 
Daarnaast ook aandacht voor mobiliteit en een goed openbaar vervoer.
Dit deel van de website gaat daarover.

Communicatie met (advies)
raden-gemeente-bonden:

https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/testwebsite/home/wifi.jpg?attredirects=0

Heldere informatie naast goede samenwerking en afstemming is 
nodig voor een goede beleidsadvisering. Overleg met (keten)partners maakt daar onderdeel van uit.

Informatie hierover vindt u in dit deel van de website.Voor meer informatie 

Welzijn/leefbaarheid/ samenleving-overige nieuws:

https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/testwebsite/home/Overig%20nieuws.jpg?attredirects=0

Ouderenparticipatie draagt bij aan het voorkomen/terug-dringen van een sociaal isolement. Een betere verbinding tussen welzijn en ouderenzorg is bovendien van invloed op de kwaliteit van leven. Informatie hierover vindt u in dit deel van de website.
Ook informatie over de eigen organisatie van de Seniorenraad-aangevuld met evt. vacatures- vindt u hier.

Voor meer informatie  Onze vergaderingen:
Onze speerpunten:
https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/seniorenraad/jaarplan


https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/seniorenraad/cultuuragenda


   

Soms 
moet je      eerst lang door het landschap van      het zwijgen reizen, voordat er     woorden van        wijsheid op je         lippen groeien.

 

Soms moet je eerst lang op de drempel van de vragen staan,
 voordat de deur van het antwoord zich voor je opent.

 Soms moet je eerst lang door de donkere dalen gaan, voordat jouw voeten de lichte toppen van vreugde betreden.


 Soms moet je eerst lang de smaak van tranen hebben geproefd, voordat jouw hart de blijdschap ten diepste smaakt.


Alfred Bronswijk