Home

Welkom op de site van de Seniorenraad Emmen

PPP 25 jaar Seniorenraad Emmen website.pptx

 

Om de participatie van met name de oudere inwoners te bevorderen, heeft het gemeentebestuur van Emmen in 1991 besloten tot het instellen van een Seniorenadviesraad. Lees meer....
Wij zijn ook op zoek naar nieuwe enthousiaste leden: lees meer....
Nieuw postadres
    Seniorenraad Emmen, Postbus 30001, 7800 RA Emmen
 


Blikvangers in ons nieuws....Sociale zaken/
zorg voor ouderen:

De zorg verandert naar een participatie samenleving. De Wmo is vernieuwd en gemeenten hebben meer taken gekregen, maar moeten ook meer bezuinigen! Werk en inkomen staat niet los van armoedebeleid en schulddienstverlening.
Dit alles betekent veel nieuws.


Meldpunt 
zorgombudsfunctie:
klik hier....Mobiliteit/veiligheid/Wonen:


De gemeente streeft naar goede leefbaar-heid en veiligheid in wijken en dorpen, in een samenleving die oog heeft voor 
toegankelijkheid van gebouwen door mensen met een beperking. 
Daarnaast ook aandacht voor mobiliteit en een goed openbaar vervoer.
Dit deel van de website gaat daarover.

Communicatie met (advies)
raden-gemeente-bonden:

https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/testwebsite/home/wifi.jpg?attredirects=0

Heldere informatie naast goede samenwerking en afstemming is 
nodig voor een goede beleidsadvisering. Overleg met (keten)partners maakt daar onderdeel van uit.

Informatie hierover vindt u in dit deel van de website.


Voor meer informatie 

Welzijn/leefbaarheid/ samenleving-overige nieuws:

https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/testwebsite/home/Overig%20nieuws.jpg?attredirects=0

Ouderenparticipatie draagt bij aan het voorkomen/terug-dringen van een sociaal isolement. Een betere verbinding tussen welzijn en ouderenzorg is bovendien van invloed op de kwaliteit van leven. Informatie hierover vindt u in dit deel van de website.
Ook informatie over de eigen organisatie van de Seniorenraad-aangevuld met evt. vacatures- vindt u hier.

Voor meer informatie  

Onze vergaderingen:

Onze speerpunten:
https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/seniorenraad/jaarplan

https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/seniorenraad/cultuuragenda
 Geluk….

 

Het geheim

van geluk

ligt niet

in  het doen

wat je

graag doet,

maar plezier

hebben in

wat je

moet doen.


Sir 

James Barrie