Welkom op deze website.

Wie zijn wij?

Om de participatie van met name de oudere inwoners te bevorderen, heeft het gemeentebestuur van Emmen in 1991 besloten tot het instellen van een Seniorenraad. Lees meer....


   Blikvangers in ons nieuws.... 


 

Sociale zaken/
werkgelegenheid

De zorg verandertnaar een partici patie samen-leving. De Wmo is vernieuwd en gemeenten krijgen meer taken en moeten meer bezuinigen. Werk en inkomen staat niet los van armoedebeleid en schuld
dienstverlening.
Dit alles betekent veel nieuws.

Meldpunt zorgombudsfunctie van start:
klik hier....


 

Mobiliteit/veiligheid
Wonen

Het centrum van Emmen staat op z'n kop. Dat is werken met Atalanta!
Goede leefbaarheid en samenleving in wooncentra hebben hoge prioriteit. Daarnaast richten we ons ook op het monitoren van vervoer en veiligheid.
U vindt hierover in dit deel van de website informatie.
 

Communicatie met gemeente - bonden - adviesraden etc.

https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/testwebsite/home/wifi.jpg?attredirects=0

Heldere beleidsinformatie naast goede samenwerking en afstemming is 
nodig voor een goede beleidsadvisering.
Regelmatig vindt daarom overleg plaats met (keten)partners.  Daarnaast volgen we ook een aantal beleidsexperimenten van de gemeente.


informatie 


 

Welzijn/leefbaarheid/ samenleving-overige nieuws

https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/testwebsite/home/Overig%20nieuws.jpg?attredirects=0

Ook op het gebied van welzijn en leefbaarheid worden ontwikkelin-gen gevolgd die ons raken. 
Daarnaast is er ook nog met regelmaat informatie uit de eigen organisatie van de Seniorenraad te melden, met evt. vacatures.Meer informatie  


Onze vergaderingen:

https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/seniorenraademmen/activiteiten/vergaderdata/agenda
Onze speerpunten:

https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/testwebsite/home/2014A.jpg?attredirects=0

gekleurd grijs:


Cultuur in  museum,

theater, bioscoop en kerk

Verlangen naar solidariteit....


 Een huis dat ieder zich toch wenst,

een huis dat je omarmt,

je bloeit er op,

je bent een mens,

een huis dat je verwarmt.


 Een huis ook voor de diepste nacht,

herbergzaam als een schelp,

een huis dat altijd op je wacht,

je minzaam overstelpt.


Een huis dat je royaal beschermt,

in tijden van verdriet,

zich troostend over je ontfermt,

je al haar liefde biedt.


Is alles stil,

je hoort de zee,

de eeuwigheid die ruist.


Je zwijgt, je zingt, je ademt mee,

gezegend is dit huis.


Hans Bouma


.