Welkom op deze website.

Wie zijn wij?

Om de participatie van met name de oudere inwoners te bevorderen, heeft het gemeentebestuur van Emmen in 1991 besloten tot het instellen van een Seniorenraad. Lees meer....


 Blikvangers in ons nieuws...


 

Sociale zaken/
werkgelegenheid

De zorg verandertnaar een partici patie samen-leving. De Wmo is vernieuwd en gemeenten krijgen meer taken en moeten meer bezuinigen.
Werk en inkomen staat niet los van armoedebeleid en schuld
dienstverlening.
Dit alles betekent veel nieuws.

Meldpunt zorg-ombudsfunctie:
 

Mobiliteit/veiligheid
Wonen

Het centrum van Emmen staat op z'n kop. Dat is werken met Atalanta!
Goede leefbaarheid en samenleving in wooncentra hebben hoge prioriteit. Daarnaast richten we ons ook op het monitoren van 
vervoer en veiligheid.
U vindt hierover in dit deel van de website informatie.


 

Communicatie met gemeente - bonden - adviesraden etc.

https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/testwebsite/home/wifi.jpg?attredirects=0

Heldere beleidsinformatie naast goede samenwerking en afstemming is 
nodig voor een goede beleidsadvisering.
Regelmatig vindt daarom overleg plaats met (keten)partners.  Daarnaast volgen we ook een aantal beleidsexperimenten van de gemeente.informatie 

 

Welzijn/leefbaarheid/ samenleving-overige nieuws

https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/testwebsite/home/Overig%20nieuws.jpg?attredirects=0

Ook op het gebied van welzijn en leefbaarheid worden ontwikkelin-gen gevolgd die ons raken. 

Daarnaast is er ook nog met regelmaat informatie uit de eigen organisatie van de Seniorenraad te melden, aangevuld met eventuele vacatures.Meer informatie  


Onze vergaderingen:

https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/seniorenraademmen/activiteiten/vergaderdata/agenda
Onze speerpunten:

https://sites.google.com/a/seniorenraademmen.nl/testwebsite/home/2014A.jpg?attredirects=0

gekleurd grijs:


Cultuur in  museum,

theater, bioscoop en kerk

TIJD….

Het is een raar iets,

Je houdt het in de gaten,

Maar opeens is het niets,

En dan ga je het haten.

 

Ik wou dat ik de tijd kon beheren,

Terugspoelen op mijn manier,

Erover fantaseren,

Met heel veel plezier.

 

Tijd is iets waar we niks over kunnen zeggen,

Het is iets wat iedereen graag wil,

Je kunt het niet vast leggen,

Want de tijd staat nooit stil.

Dick Spreeuwers